You can read the English version of this testimony here.

Colruyt Group is een retail bedrijf met een gediversificeerde portefeuille, van kledingwinkels tot groene stroom, waarbij supermarkten de core business vormen. Bij Colruyt Laagste Prijzen, één van de winkelformules, geldt de leuze “De laagste prijs, voor elk product, op elk moment.” Dit maakt het noodzakelijk om constant prijzen te vergelijken en steeds aanpassingen te doen. Door digitale prijsetiketten kan Colruyt op elk moment van de dag de winkelprijzen aanpassen. Colruyt heeft sterk ingezet op processen om dit te optimaliseren. Deze processen zijn afhankelijk van efficiënte verwerking op het mainframe. Colruyt Group IT gebruikt IntelliMagic Vision voor dagelijks inzicht in het verbruik van deze en vele andere processen en voor een verscheidenheid aan andere mainframe performance vraagstukken.

Colruyt_Group_IntelliMagic_customerPieter Rogge is Mainframe Platform System Engineer bij Colruyt Group IT. Colruyt Group IT heeft 2 datacenters met telkens 1 IBM mainframe en een IBM disk storage systeen. De huidige opslagcapaciteit aan flash storage is 300 terabyte per datacenter. Daarnaast heeft Colruyt Group IT in elk datacenter als back-up storage een IBM tape robot met een capaciteit van 600 terabyte per box. De tape en disk data zijn “mirrored” tussen beide datacenters. Pieter Rogge vertelt: “Op dit moment is dit toevallig allemaal IBM hardware, maar Colruyt Group heeft geen single vendor strategy. Zowel de hardware als de software worden elke 3 tot 5 jaar herzien, waarbij wordt gekeken of de noden nog zijn gedekt of dat er iets nieuws nodig is. We gaan voor hetgeen ons echt kan helpen en daar is IntelliMagic een mooi voorbeeld van.”

Na een uitgebreide RFI waarin de oplossing van IntelliMagic werd doorgelicht op het gebied van functionaliteit, security en support heeft Colruyt Group IT gekozen voor de complete oplossing van IntelliMagic Vision in de cloud, inclusief support voor z/OS DiskVirtual TapeSystemsDb2CICSMQ en TCP/IP. Pieter Rogge licht toe: “Colruyt Group IT had behoefte aan out of the box rapportage met ingebouwde kennis op het gebied van performance en capacity. Als system engineer zijn we specialist in ons domein, maar we zijn niet allemaal performance specialisten. Ook is er geen specfiek team voor capacity planning, maar het is deel van de job als system engineer mainframe. We hebben zelf heel weinig tijd om programma’s te schrijven en rapporten op te stellen. De ‘out of the box’ reports van IntelliMagic Vision waren daarom een eerste sterke plus.”

Daarnaast was de expert knowledge in het product heel belangrijk voor de keuze van Colruyt Group IT voor IntelliMagic Vision.

Pieter Rogge, Colruyt

“De mensen van IntelliMagic weten precies wat de metrics van het mainframe betekenen en hebben dit in het product verwerkt. Bij de rapporten staat dan ook uitleg: in dit rapport zie je metric X met waarde Y, en als de drempelwaarde overschreden wordt kan dat impact hebben. Bij andere vendors zijn ook mensen die veel kennis hebben, maar in de tool zelf uitleg krijgen, dat hebben we niet veel gezien.”

Dit aspect is volgens Pieter Rogge heel waardevol voor nieuwe collega’s in het team: “IntelliMagic Vision bevat kennis waaraan soms in eerste instantie niet wordt gedacht om die mee te geven, maar die wel degelijk nuttig kan zijn voor het werk van de system engineers. Een nieuwe collega in bijvoorbeeld het CICS domein kan meteen veel leren, alleen al door het bekijken van de CICS rapportage in IntelliMagic Vision.”
De system engineers gebruiken IntelliMagic Vision dagelijks om de cijfers te bekijken en trends te kunnen zien. Pieter Rogge beschrijft: “In de oude tool was dat heel statisch: SAS programma’s die HTML rapporten uitschreven, met statische afbeelding. Als we er iets aan wilden veranderen moesten we dan eerst het programma aanpassen, heel onpraktisch. ”

Pieter Rogge roemt het gebruiksgemak van IntelliMagic Vision: “Je kunt gemakkelijk slicen en dicen en rapporten zijn eenvoudig interactief te veranderen, bijvoorbeeld een ander chart type kiezen, een andere metric toevoegen, of een metric weergeven in een andere eenheid. Indien nodig kan men ook vanaf scratch een nieuw rapport opbouwen, wat dan direct beschikbaar is, inclusief historiek. Uitwisselen tussen collega’s is ook zeer eenvoudig doordat je simpelweg de URL van een rapport kunt kopiëren en aan een collega kunt sturen. Die ziet dan exact hetzelfde, superhandig! Collega’s delen op die manier dagelijks charts met elkaar.”

Pieter Rogge werkt voornamelijk in het performance domein en in het z/OS domein: “Voor mij zijn vooral de rapporten rondom het verbruik heel interessant. Deze zijn gegroepeerd binnen WLM, dus report classes, jobs en started tasks. Ik kan hier snel zien hoeveel CPU en hoeveel zIIP die verbruiken. Wat het heel bruikbaar maakt, is de drilldown mogelijkheid. Zie ik bijvoorbeeld een hoog verbruik in Db2, dan zoom ik in op de report classes daar. Binnen de report class is te zien welke software, started task of job de piek veroorzaakt.” Daarnaast noemt hij in het bijzonder de rapporten rond de 4-hour rolling average.

Voor collega’s uit andere domeinen zijn andere rapporten weer interessant. Specialisten rond CICS vinden de response times en aantallen van transacties binnen de CICS region het belangrijkste. In het MQ domein is men vooral bezig met het opvolgen van queues, hoeveel berichten staan erop, hoeveel gets en puts worden er gedaan. Ook in de andere domeinen, zoals storage en Db2, worden dagelijks veel rapporten geraadpleegd. Doordat Colruyt Group IT alle modules van IntelliMagic Vision afneemt, wordt het binnen een groot aantal domeinen van het mainframe beheer ingezet en dagelijks gebruikt voor gebruiksanalyse en opvolging. Pieter Rogge:

“Voor die opvolging is het onmisbaar geworden. Als iemand zou voorstellen om te stoppen met IntelliMagic, dan verwacht ik dat een groot aantal collega’s zou zeggen: Dan hebben we een probleem, want dan zijn we op een aantal vlakken blind. Dan zouden we een hele hoop extra rapporten moeten schrijven.”

Pieter Rogge was verrast over de hoeveelheid rapporten in IntelliMagic Vision: “Andere vendors zeggen vaak dat ze elk rapport kunnen maken. Punt is dat we niet op voorhand weten wat we allemaal willen zien. Het mooie is dat vele rapporten al standaard in IntelliMagic Vision zitten en de historiek vanaf dag één wordt opgebouwd. Als blijkt dat we een rapport nodig hebben, dan staat het direct tot onze beschikking, inclusief de historiek. Bij andere vendors ontbreekt dat vaak.”

Colruyt Group IT is heel tevreden over de support. Bij voorkeur hebben ze support niet nodig, maar als er iets is, kunnen ze snel beginnen met oplossen, omdat IntelliMagic de set-up en dataflow kent en het product in de cloud draait, zodat de supportafdeling van IntelliMagic er direct bij kan. Pieter Rogge concludeert: “IntelliMagic is een partner waar je mee kunt samenwerken, waar je relevante vragen aan kunt stellen en die onze vragen ook echt technisch kan beantwoorden. Met IntelliMagic Vision hebben we niet alleen een goed product, maar ook goede mensen die kunnen helpen als we problemen hebben. Het is een uitstekende match!”

Over Colruyt Group

Colruyt HeadquartersColruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met een omvangrijk winkelnetwerk.  De groep heeft ook stappen ondernomen in de richting van een uitgebreide gezondheidsstrategie met een online farmaceutisch merk en een fitnessmerk in haar portfolio.

De groep telt meer dan 33.000 medewerkers.

More Customer Experiences

Book a Demo or Connect With an Expert

Discuss your technical or sales-related questions with our mainframe experts today