Hartelijk dank voor je interesse in onze vacature. Wij gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. In dit protocol beschrijven wij het privacy-beleid ten aanzien van sollicitanten.

Waarom worden gegevens verzameld?

Als je bij ons solliciteert moet je een aantal gegevens over jezelf aan ons verstrekken. Het is voor ons natuurlijk van belang te weten wat jouw opleidingsniveau, ervaring en je interesses zijn. Wij verzekeren je dat wij deze gegevens alleen binnen ons bedrijf – indien nodig – doorsturen en dat wij deze alleen gebruiken om de geschiktheid voor de vacature te beoordelen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor de afhandeling van jouw sollicitatie verwerken wij o.a. de volgende gegevens:

  • Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;
  • Nationaliteit en geboorteplaats (alleen als er sprake is van een werkvergunning);
  • Gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
  • Gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;
  • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
  • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
  • Andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door jou zijn verstrekt of bekend zijn gemaakt (bijvoorbeeld cv en motivatie);
  • Aantekeningen die zijn gemaakt tijdens een sollicitatiegesprek;
  • Andere dan de hierboven bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de AVG of een andere wet.

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je van ons een ontvangstbevestiging. Door bij ons te solliciteren ga je ermee akkoord dat er schriftelijk en/of telefonisch contact met jou kan worden opgenomen voor informatie als onderdeel van het sollicitatieproces. Jouw gegevens zijn toegankelijk voor de afdeling Human Resources en de leidinggevende (of diens plaatsvervanger) van de afdeling die relevant is voor de functie waarnaar je hebt gesolliciteerd.

Wij zoeken de beste sollicitanten, ongeacht ras, etnische afkomst, geslacht, religie of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

Wij verzoeken je geen vertrouwelijke interne informatie of bedrijfsgeheimen van je vorige of huidige werkgever met ons te delen.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

De door jou aan ons verstrekte gegevens worden gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure door ons bewaard. Indien door ons gewenst en pas nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven, worden de gegevens 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Jouw gegevens houden we dan nog 1 jaar “in portefeuille”. Mocht er een vacature zijn, dan kunnen wij daarover contact met je opnemen. Heb jij de baan gekregen en kom je bij ons in dienst, dan worden jouw gegevens onderdeel van jouw personeelsdossier.

Bewerken, verwijderen (c.q. inzage) van jouw sollicitatie?

Je kunt te allen tijde jouw sollicitatie bewerken, wijzigen, (deels) verwijderen of inzien door contact op te nemen met onze HR-afdeling via e-mail: werken@intellimagic.com. We helpen je graag om jouw aanvraag te voltooien. Persoonlijke gegevens worden bewerkt, aangepast of verwijderd conform de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn. Dit geldt niet als de wet ons verplicht om jouw gegevens te bewaren en/of als we jouw gegevens moeten bewaren als bewijs.

Beveiliging

De bescherming van jouw persoonlijke gegevens is heel belangrijk voor ons. We hebben doeltreffende fysieke, elektronische en administratieve maatregelen getroffen om de persoonsgegevens en informatie die we verzamelen te beschermen. Er wordt alleen toegang verleend tot jouw persoonlijke gegevens aan de werknemers die deze gegevens nodig hebben om hun taken te vervullen.

Goedkeuring

Door bij ons te solliciteren, erken je dat jij de informatie in dit privacy-beleid over de verwerking en het gebruik van jouw persoonsgegevens hebt gelezen en aanvaard.

Wijzigen beleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy-beleid te allen tijde te wijzigen om te voldoen aan technische en juridische vereisten.